Teslimat ve İade Koşulları

I- TESLİMAT KOŞULLARI

 1. DE MARKE GARAGE’ın, MÜŞTERİ ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) oluştuğu tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile MÜŞTERİ'nin sipariş sırasında bildirdiği adreste MÜŞTERİ’ye veya adresteki kişiye/kuruluşa elden teslim eder.
 2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı DE MARKE GARAGE’ın anlaşmalı olduğu kargo firmasının (Yurtiçi Kargo) gönderi alanıyla sınırlıdır. DE MARKE GARAGE’ın sorumluluğu anlaşmalı olduğu kargo firmasının gönderi alanının bitiminde sona erer.
 3. Sözleşme konusu ürün, mücbir sebepler, hava muhalefeti, deprem, sel, yangın, salgın hastalık v.b. gibi olağanüstü durumlar nedeni ile 30 (otuz) günlük yasal süre içinde teslim edilemez ise, DE MARKE GARAGE bu durumu MÜŞTERİ’ye bildirir. Bu durumda MÜŞTERİ siparişi iptal edebilir, varsa benzer bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir veya teslimatın gecikmesine neden olan durum ortadan kalkana kadar bekleyebilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde, ödemeye ilişkin (varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler) iade bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde gerçekleştirilir (Sözleşme feshine ilişkin akdi hükümler uygulanır).
 4. Teslimat adresi olarak bildirilen adreste yapılan ürün teslimatında MÜŞTERİ’nin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda, DE MARKE GARAGE, Sözleşme’den doğan edimini ifa etmiş kabul edilir. Teslimat adresinde, ürünü teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile irtibata geçilerek siparişin sevkiyatını takip ve düzenlemek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

 

II- CAYMA HAKKI

 1. MÜŞTERİ, 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkı süresi, Sözleşme konusu ürünün MÜŞTERİ’YE veya MÜŞTERİ’NİN gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edildiği gün başlar.
 3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketici veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketici veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 1. Cayma hakkının kullanılması için yasal süresi içerisinde, Sözleşme’de de yer alan Cayma Hakkı Formu kullanılarak DE MARKE GARAGE’ın garage@demarke.com.tr adresine e-posta vasıtası ile açık bir şekilde bildirimde bulunulması gereklidir.
 2. MÜŞTERİ, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler

 

III- İADE KOŞULLARI:

Süresinde cayma hakkı kullanılan ürünün iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

 1. Cayma hakkının kullanılması halinde, MÜŞTERİ cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü DE MARKE GARAGE’a sevk irsaliyesinin bir nüshası ile birlikte iade sebebini ve talebini açıkça beyan ederek gönderir. MÜŞTERİ'ye veya MÜŞTERİ’nin gösterdiği teslimat adresindeki kişiye/kuruluşa teslim edilen ürünün DE MARKE GARAGE’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğinin yahut kargo takip numarası bilgisinin ve ayrıca fatura aslı ürün ile birlikte gönderilmiş ise fatura aslının da DE MARKE GARAGE’a gönderilmesi/bildirilmesi zorunludur.
 2. Ürün kurumsal olarak satın alınmış ise, ürün gönderimi iade faturası düzenlenerek yapılmalıdır.
 3. Ürünle birlikte alınan hediye ya da kampanyalı ürün varsa, ilgili ürünler de iade olarak gönderilmelidir. Bununla birlikte (kusurlu ürün hariç) iade talebine konu olan ürünün iade alınması sonrasında, ilgili siparişin dahil olduğu bir kampanya varsa, iade sonrasında kampanya koşullarındaki herhangi bir koşul karşılanamayacak olmamalıdır. Örneğin belli bir miktarda alışveriş yapıldığında verilen hediye çeklerinin bedeli, iadeden sonra bu hediye çekine hak kazanmaya yetecek derecede ürün tüketicide kalmamış ise ücret iadesi bedelinden düşülür.
 4. Ürün, kargo firmasına teslim edilmeden önce, MÜŞTERİ tarafından hasar görmeyecek şekilde paketlenmelidir.
 5. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün anlaşmalı kargo firması (Yurtiçi Kargo) aracılığı ile DE MARKE GARAGE’a geri gönderilmesi halinde kargo bedeli DE MARKE GARAGE tarafından karşılanır, aksi halde kargo bedeli MÜŞTERİ’ye aittir.
 6. İade edilmek istenen ürün DE MARKE GARAGE’a ulaştığında, DE MARKE GARAGE’ın iade ekibince incelenecektir. İnceleme süresi 7 iş günüdür. Bu süreye hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil değildir. İnceleme sonucunda iade koşullarını karşıladığı tespit edilen ürünlerden; MÜŞTERİ’nin iadesini istediği ürünlerin ücret iadesi yapılacaktır. MÜŞTERİ’nin değişim istediği taleplerde ise, ilgili ürün stoklarda varsa MÜŞTERİ’ye gönderilecek, aksi durumda ücret iadesi yapılacaktır.
 7. İade talebi olumlu sonuçlandığında, ücret iadesi, alışveriş aşamasında nakit ödeme yapıldı ise MÜŞTERİ’ye nakden ya da ileteceği banka hesabına yapılacaktır. Ücret iadesi yapıldığında MÜŞTERİ’ye e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ücret iadesinin MÜŞTERİ hesabına yansıma süresi, işlem yapılan bankaya göre 1 ila 8 iş günü arasında değişebilmektedir.